Når vi taler om ensomheden

Ensomhed er sjældent et emne, der bliver diskuteret ude i det åbne rum. Det er et emne, som i det samfund vi lever i i dag, er meget tabubelagt. Det vil sige, at vi generelt ikke kan lide hverken at fortælle, hvis vi går rundt og er ensomme, og det betyder, at vi heller ikke er gode til at spørge ind til menneskerne omkring os om emnet.

Hos Hamlet Aarhus arbejder de for at komme dette tabu til livs, alt imens de skaber gode omgivelser for ensomme unge mellem 18-35 år i Aarhus. Her finder du et værested, hvor der er plads til alle, og hvor alle er velkomne.

Vær med til at støtte det gode arbejde

Alle er nok enige om, at organisationer som Hamlet Aarhus gør noget godt for vores samfund. Når man så endvidere lærer, at store dele af organisationen er bygget op omkring de frivillige sjæle, som bruger deres fritid på at skabe dette frirum, kan man kun blive imponeret.

De frivillige hos Hamlet Aarhus arbejder hårdt for at skabe et miljø, der er inkluderende og åbnet, således så mange som muligt føler sig velkomne. Derfor er de også afhængige af den støtte, de får ude fra. Når du vælger at støtte Hamlet Aarhus med et beløb, er du samtidig med til at forsikre, at værestedet har de bedste rammer muligt.

Ensomheden som det tabubelagte emne

Ensomhed er stadig i dag et tabubelagt emne. Det er ikke noget, vi som mennesker kan lide om tale om – uanset om det er vores egen ensomhed eller andre omkring os og deres. Men når vi aktivt vælger ikke at tale om ensomheden, tillader det, at den blot vokser sig endnu større for dem, som lever med den hver evig eneste dag. Steder som Hamlet Aarhus er med til at skabe rammerne for at nedbryde dette tabu.