Kiropraktor, fysioterapeut, kraniosakral terapeut eller massør – hvilken skal jeg vælge?

Alle behandler smerter og andre symptomer i muskler og led, så det er faktisk et meget godt spørgsmål. Det er formodentlig på grund af en vis berøringsangst – især fordi der jo ikke er noget helt klart svar på spørgsmålet. Der er nemlig store overlapszoner. Vi gør dog her forsøget ved at gøre dig lidt klogere på, hvad de forskellige specialister gør.

Kiropraktorer

Kiropraktorer har en 6-årig uddannelse. De har viden om både led- og muskelproblemer, men traditionelt set, vil de have fokus på led og den ledfrigørende behandling. Længden på uddannelse skyldes, at kiropraktorer kan differential diagnosticere, dvs. de kan finde ud af, om patientens symptomer kommer fra bevægeapparatet eller fra noget helt andet. De kan også selv tage eller henvise til røntgen og scanning.

Fysioterapeuter

Fysioterapeuter har en 4-årig uddannelse og har stor viden om skader, træning af kroppens bevægemekanismer og sammenhænge mellem muskler og led. De arbejder med at analysere og genoprette det muskulære samspil, så kroppen fungerer bedst muligt. De finder årsagerne til skaderne og behandler dem. Denne behandling består af træning og øvelser og forskellige manuelle behandlingsteknikker på både muskler, led, bindevæv og nervevæv. Hos en fysioterapeut får man altid øvelser med hjem, der sikrer, at man hurtigst muligt bliver skadefri og ikke får tilbagefald.

Kraniosakral terapeuter

Kraniosakral terapeuter har en uddannelse på 400 lektioner og endnu flere, hvis de er RAB-godkendt. De arbejder med det kraniosakrale system, som består af kranieknoglerne, ryggen, bækkenet og membraner, der omgiver centralnervesystemet og den væske, de indeholder. De kan med ganske små, præcise bevægelser balancere og justere kraniets 22 knogler, der kan bevæge sig i forhold til hinanden.

Massører

Massører har minimum en 1-årig uddannelse og har et absolut fokus på musklerne. De beskæftiger sig dog også med sammenhænge i, hvordan musklerne arbejder.

Hvor skal man gå hen?

Hvis man oplever gener, smerter eller problemer, kan det være svært at vide, hvor man skal gå hen. Behandlere vil her altid være uenige, da alle mener, at de selvstændigt kan være patientens indgang i systemet. Det er også langt hen ad vejen rigtigt, så længe patient og behandler reagerer hurtigt, hvis der er manglende effekt af behandlingen. Det kan f.eks. ske, hvis patienten fejler noget, som ingen af de nævnte faggrupper er kompetente til at behandle. Der er ingen behandlere, der ønsker hverken at skade deres patienter eller forsinke den rette behandling – og både fysioterapi, kraniosakral terapi og massage er blide behandlingsformer, så muligheden for at komme til skade er forsvindende lille. Hvis blot man reagerer hurtigt på manglende effekt, er der som regel ingen problemer ved at forsøge behandling. Vi anbefaler at du tager til fysioterapi i København for at få hjælp til dine gener og smerter.

Hvor skal man starte?

Som udgangspunkt afhænger det af to faktorer, nemlig hvilke symptomer man har og hvilken type behandling man er mest motiveret for.

Kiropraktorer, fysioterapeuter og massører tager sig af klassiske symptomer fra led og muskler, mens kraniosakral terapeuter også tager sig af smerter i bevægeapparatet, men dog mest hovedpine, stress, milde til moderate depressioner og andre milde psykiske udfordringer og svimmelhed.

De forskellige specialister tilbyder forskellig behandling, hvor man kan foretrække én frem for en anden:

  • Kiropraktorer giver en hurtig og hurtigvirkende behandling, men man skal være opmærksom på, at leddene ofte ”knækker” under behandlingen.
  • Fysioterapeuter giver en længerevarende behandling, men den er generelt mildere og kan bestå af øvelser i hjemmet.
  • Kraniosakral terapeuter giver nænsom behandling i det meste af en time, og der er sjældent hjemmeøvelser.

Du kan altså starte, hvor du vil, alt efter hvilke symptomer du har og hvilken type behandling du foretrækker, men hvis der ikke indtræffer mærkbar behandling inden for 5 behandlinger, så bør man supplere den igangværende behandling med en anden form for behandling.